Zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

– pisemnie na adres: ul. Agatowa 13, 98-220 Korczew;

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@piernaty.pl

  • Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

  • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Agatowa 13, 98-220 Korczew.
  • Konsument zwraca produkt nie noszący żadnych śladów użytkowania.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

– Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – czyli produkt z haftem personalizowanym;

Aby usprawnić proces zwrotu zakupionych Produktów, udostępniamy Państwu możliwość skorzystania z naszej platformy zwrotów z udziałem serwisu Furgonetka*.

* Zwrot z udziałem serwisu Furgonetka jest dobrowolnym wyborem, możecie Państwo odesłać Produkt wybierając najdogodniejszego dla Państwa przewoźnika bez udziału naszej platformy zwrotów. Zwrot produktów ponosi Kupujący zgodnie z cennikiem serwisu Furgonetka

close

5 %

Zarejestruj się, aby otrzymać zniżkę. Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i ofertami! 🎁